Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen

Boslandschappen op maat voor zes heel verschillende percelen in Gelderland

In het project ‘Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat’ ontwerpen we boslandschappen voor zes heel verschillende percelen in Gelderland. We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Deze pilots moeten daar duidelijkheid over geven. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2- en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Daarom maken in dit project twee landgoederen hun bos biodiverser, twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst, een fruitteler wil meer dan rijen appels en een landeigenaar met een heel hoge grondwaterstand wil leren hoe hij daar een voedselbos op kan aanleggen.

Online tool voedselbos

Eindresultaat is niet alleen zes (voedsel)bosontwerpen. Belangrijk is ook de online tool. Daarmee kan in de toekomst iedereen uitrekenen en bekijken welk soort voedselbos op zijn perceel mogelijk is. Door te kiezen voor een bepaalde grondsoort en waterstand, krijg je een lijst met planten die geschikt zijn voor jouw situatie. Ook kun je met de tool globaal uitrekenen wat de aanleg kost en wat de opbrengst in verschillende jaren ongeveer zal zijn.

 

Slotevent voedselbossen op maat

Op dinsdagmiddag 22 november presenteren we de zes voedselbosontwerpen en lanceren we de online voedselbostool. Dit vindt plaats van 15-17u in de Bevrijdingskerk in Wageningen. Wil je daar bij zijn? Schrijf je dan nu vast in.

 

Meer weten?

Kijk voor de laatste updates, filmpjes en meer informatie op Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat