Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen

Boslandschappen op maat voor zes heel verschillende percelen in Gelderland

In het project ‘Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat’ hebben we boslandschappen voor zes heel verschillende percelen in Gelderland ontworpen. We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Deze pilots geven daar duidelijkheid over. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2- en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Daarom maken door dit project twee landgoederen hun bos biodiverser, twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst, een fruitteler wil meer dan rijen appels en een landeigenaar met een heel hoge grondwaterstand weet nu hoe hij daar een voedselbos op kan aanleggen.

Online tool voedselbos

Eindresultaat zijn niet alleen zes (voedsel)bosontwerpen. Minstens zo belangrijk is ook de online tool voedselbos. Daarmee kan iedereen uitrekenen en bekijken welk soort voedselbos op zijn perceel mogelijk is. Door te kiezen voor een bepaalde grondsoort en waterstand, krijg je een lijst met planten die geschikt zijn voor jouw situatie. Ook kun je met de tool globaal uitrekenen wat de aanleg kost en wat de opbrengst in verschillende jaren ongeveer zal zijn.

 

Slotevent voedselbossen op maat

Op dinsdagmiddag 22 november presenteerden we de zes voedselbosontwerpen en lanceerden we de online voedselbostool. De aanwezigen waren heel enthousiast en gaan er graag zelf mee aan de slag. Kijk hier het slotevent terug.

 

Meer weten?

Kijk voor de laatste updates, filmpjes en meer informatie op Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat