Nationale bossenmakelaar uitgelicht op Binnenlands bestuur

Elk boompje telt, zo kopte het artikel van Binnenlands Bestuur. Zij publiceerden van de week een bericht over de Nationale Bossenmakelaar, en dan specifiek over het rapport van Probos.

Probos deed recentelijk onderzoek naar waar kansen liggen voor provincies en gemeenten, voor het vinden van ruimte voor bomen en bos. Want, gemeenten vinden bos en bomen belangrijk, al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig.

Het onderzoek reikt handvatten aan om het samenspel tussen de verschillende overheidslagen en maatschappelijke spelers verder te optimaliseren voor het creëren van nieuw bos.

Lees hier de samenvatting uit Bosberichten.

Subsidie Meer Bos in Overijssel

Woon je in Overijssel en beschik je over grond? Goed nieuws! Er is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor grondeigenaren in Overijssel die bos willen aanleggen. Je krijgt de kosten voor het inrichtingsplan, plantmateriaal en de aanleg vergoed. Dat geldt ook voor de waardevermindering van grond.

Rapport over gemeenten en de bossenstrategie

Probos deed onderzoek wat hierover inzichten biedt. Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding.

Bomen-uitdeelactie Provincie Utrecht

Vanuit Provincie Utrecht komt er budget voor 10.000 tot 15.000 bomen in het landelijk gebied. De provincie wil de aanleg van kleine landschapselementen stimuleren.

Hoe realiseer je 100 hectare klimaatbos?

100 hectare natuurbos wil dakspecialist MSQ-groep aanleggen in Nederland, ter compensatie van de klimaatimpact van het bedrijf. De eerste 10 hectare is al aangeplant!

Agroforestry onderzoeken op de Floriade

Tijdens Floriade Expo 2022 kunnen boeren en vakspecialisten kennis maken met agroforestry en in gesprek gaan met boeren die al volop ervaring opdoen met agroforestry.