1 miljoen-bomenplan (Limburg)

In het Limburgse collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten, om daarmee een kwantitatieve en kwalitatieve slag maken voor natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid in Limburg. Het actieplan 1 miljoen bomen geeft hier invulling aan. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Actief voor:

Agroforestry, Bomenaanplant, Bosrevitalisatie, Bosuitbreiding, Nieuw bos, Voedselbos

Doel van organisatie / initiatief:

CO2-vastlegging, Biodiversiteit, Landschap versterken

Startjaar:

2019

Landelijk of regionaal:

Limburg

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig)

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

Ja

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

2027

Toelichting bij ondersteuning:

Nog onduidelijk? In het actieplan worden een aantal voorwaarden als ‘mogelijke voorwaarden’ genoemd: Cofinanciering door aanvrager (tot 50% provinciale bijdrage), instandhoudingsplicht, geen vervangingsfinanciering aanvrager, vernieuwend/ creativiteit maar ook spreiding over Limburg.

Nadere informatie