Subsidie burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

Wilt u met een inwonersinitiatief aan de slag om de biodiversiteit in uw leefomgeving te vergroten? Of wilt u juist als vereniging of stichting inwoners hierbij ondersteunen? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland.

Actief voor:

Bomenaanplant

Doel van organisatie / initiatief:

Landschap versterken

Startjaar:

Landelijk of regionaal:

Gelderland

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig), Beheerkosten (jaarlijks terugkerend)

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

31-12-2022

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie

E-mail: