Ondersteuning

Hulplijnen voor grondeigenaren

Het opzetten van nieuw bos is een flinke stap, het is logisch dat hier goed over wordt nagedacht. Uw vragen kunnen gaan over regelegeving, exploitatie, beheer, etc. In dit menu is hier binnenkort meer informatie over te vinden.

Wat nu al werkt is een database met mogelijkheden voor ondersteuning (subsidie, arbeid, plantsoen, etc) bij ontwikkeling  van nieuw bos. U kunt deze doorzoeken met een keuzemenu aan het begin van de pagina.