Hulpmiddelen en financieringskansen

Een database met hulplijnen

Voor grondeigenaren die overwegen nieuw bos aan te planten is een overzicht gemaakt met allerlei mogelijkheden voor ondersteuning. U kunt deze doorzoeken met onderstaande tool door aan te vinken waar u ondersteuning bij zoekt. Het systeem filtert en laat vervolgens zien welke subsidies of ondersteunende organisaties van dienst kunnen zijn. Let op: indien u meer vakjes aanvinkt laat het systeem alleen de opties zien die op al deze onderdelen hulp kan bieden.

Indien u nog meer subsidies of ondersteunenden organisaties kent: laat het ons weten, dan voegen we die toe. U kunt daarvoor een mail naar ons sturen.

 

Wat voor bos wilt u realiseren? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wat zoekt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zoekt u geld voor (meerdere antwoorden mogelijk):

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu is een initiatief van Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda om in de winter van 2021-2022 1 miljoen bomen gratis weg te geven door jonge boompjes en struiken te herplanten.

Lees verder »

StukjeNatuur

Stichting StukjeNatuur is een non-profit organisatie die met donaties van particulieren, bedrijven en goede doelen 10 miljoen klimaatrobuuste bomen voor natuurontwikkeling wil planten in Nederland.

Lees verder »

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland en natuurbegraafplaatsen beter aansluiten op bestaande natuurgebieden door rondom natuurbegraafplaatsen nieuwe natuurgebieden in te richten.

Lees verder »

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is een systeem voor certificering van CO2-emmissiereductie via Nederlandse projecten voor organisaties die op vrijwillige basis bijdragen aan additionele emissiereductie in Nederland.

Lees verder »

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Zzp’ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren en realiseren van meer watergerelateerd groen in buurten, evenals voor het het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal drie eigenaren.

Lees verder »

SBNL Natuurfonds: Fonds West Gelderland

Het SBNL Natuurfonds biedt financiële ondersteuning voor landschapsprojecten bij particulieren eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere natuur- en landschapsbeheerorganisaties in Gelderland en Overijssel.

Lees verder »

De Nationale Bossenmakelaar is een initiatief van Stichting Probos en Stichting de Lynx en is mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.