Hulpmiddelen en financieringskansen

Een database met hulplijnen

Voor grondeigenaren die overwegen nieuw bos aan te planten is een overzicht gemaakt met allerlei mogelijkheden voor ondersteuning. U kunt deze doorzoeken met onderstaande tool door aan te vinken waar u ondersteuning bij zoekt. Het systeem filtert en laat vervolgens zien welke subsidies of ondersteunende organisaties van dienst kunnen zijn. Let op: indien u meer vakjes aanvinkt laat het systeem alleen de opties zien die op al deze onderdelen hulp kan bieden.

Indien u nog meer subsidies of ondersteunenden organisaties kent: laat het ons weten, dan voegen we die toe. U kunt daarvoor een mail naar ons sturen.

 

Wat voor bos wilt u realiseren? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wat zoekt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zoekt u geld voor (meerdere antwoorden mogelijk):

Nieuw Groen

Nieuw Groen is er voor particulieren en bedrijven die lokaal hun CO2-uitstoot willen opruimen via een groen initiatief. Doe mee!

Lees verder »

Subsidie biodiversiteit en landschap

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Of heeft u plannen om bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland.

Lees verder »

Trees for All

Trees for All is aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten in Nederland en het buitenland. Draagt u ook bij aan een groene en gezonde wereld, als particulier of bedrijf? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen.

Lees verder »

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u grondeigenaar? Sluit u aan bij Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Het fonds werkt aan het duurzaam beheren en onderhouden van het unieke agrarische cultuurlandschap: door het afsluiten van contracten Groene diensten met zoveel mogelijk grondeigenaren.

Lees verder »

Stichting Woudwerk

Stichting Woudwerk is een platform dat grondbezitters, groot en klein, koppelt aan financiers van bebossingsprojecten. Helpt u mee nieuw bosrijk gebied te creëren?

Lees verder »

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is een systeem voor certificering van CO2-emmissiereductie via Nederlandse projecten (waaronder bomenaanplant) voor organisaties die op vrijwillige basis bijdragen aan additionele emissiereductie in Nederland. Doet u mee?

Lees verder »

1 miljoen-bomenplan (Limburg)

In het Limburgse collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Lees verder »

SKNL Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Bent u een grondgebruiker die grond geschikt wil maken voor (agrarisch) natuurbeheer? Of natuurbeheerder die de kwaliteit van de natuur verder wil ontwikkelen en verhogen? Dan kunt u SKNL-subsidie aanvragen. De kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap bestaat uit twee subsidies: investeringssubsidie en subsidie functieverandering. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Lees verder »

SBNL Natuurfonds: Fonds West Gelderland

Bent u particuliere eigenaar van een landgoed of natuurterrein? Of bent u verbonden aan een agrarische natuurvereniging of andere natuur- en landschapsbeheerorganisatie in Gelderland of Overijssel? Het SBNL Natuurfonds biedt financiële ondersteuning voor landschapsprojecten.

Lees verder »

GroenDoen Fonds

Heeft u een goed idee om uw lokale omgeving een stuk groener te maken? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage vanuit het GroenDoen Fonds.

Lees verder »

Nationaal Groenfonds

Heeft u een project dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van onze groene leefomgeving? Het Groenfonds ontwikkelt financiële instrumenten en slaat de brug tussen publieke middelen en private middelen door (financiële) drempels weg te nemen.

Lees verder »

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu is een initiatief van Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda: hoe kunt u bijdragen aan ‘Meer Bomen Nu’? Ontdek de verschillende mogelijkheden.

Lees verder »

Natuur in de stad

Heeft u een initiatief waarmee u het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied wilt verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Zuid-Holland. 

Lees verder »

StukjeNatuur

Stichting StukjeNatuur is een non-profit organisatie die met donaties van particulieren, bedrijven en goede doelen 10 miljoen klimaatrobuuste bomen voor natuurontwikkeling wil planten in Nederland.

Lees verder »

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland en natuurbegraafplaatsen beter aansluiten op bestaande natuurgebieden door rondom natuurbegraafplaatsen nieuwe natuurgebieden in te richten.

Lees verder »